Historik

I mitten på 90-talet började Anders Vossman och Jonas Nilsson med att utföra mindre entreprenader, tillbyggnader och renoveringar i Roslagen. Anders har tidigare gått träteknisk linje på Rodenskolan in Norrtälje vartefter han studerade ekonomi och sedan högre studier inom fastighetsmäkleri med tyngdpunkt på byggteknik. Därefter har han kompletterat med en del utbildningar inom området fastigheter där bland annat kvalitetsansvar ingår. Jonas hade gått byggprogrammet och därefter jobbat ca 15 år inom byggsektorn vartefter han lärde upp sig till kock. Tillsammans startade de också Restaurang kärleksudden som de under tre år (1994-1997) drev och byggde helt själva. Anders startade också Norrtälje Mäklarna 1995 som blev uppköpt av SF 1998.

 

Vinden 7 (Gamla Kvarn)

Med alla dessa slevar i grytan köpte de 1997 sin första fastighet, Vinden 7 (Gamla Kvarn) på Sveagatan/ Grossgärdsgatan i Norrtälje. Ursprungligen tjänade fastigheten som kvarn  och förbipasserande berättade historier om ljudet av klappret från hästhovar från insidan av gården mot stenläggningen när hästtransporterna rullade in och ut med mjöl i lasten. Det var en utmanande byggnad som bestod i en del trä och en del tegel. Det beslutades att helt bibehålla tegeldelen och ombygga trädelen i stil med ett stuteri. En loftgång monterades på de gamla stolparna. Det finns inte 2 likadana lägenheter i det huset.

 

Dammen 6

Efter färdigställandet av Vinden 7 köpte man Dammen 6 i samma stad. Tidigare hemvist för Primexxa och ursprungligen Bror Nilssons rör. Det fanns 5 mycket eftersatta lägenheter och en affärslokal i byggnaden. Huset totalrenoverades och delar av affärslokalerna blev bostäder. Totalt blev det 9 bostadsrätter i huset och idag sitter ERA Fastighetsmäklare i affärslokalerna på faktorigatan 2.

P.g.a. en olycka som drabbade Jonas så delade Anders och Jonas på sig under pågående byggnation.Brf Svärdet

Anders fortsatte i egen regi och byggde några exklusiva lägenheter samt spaavdelning och kontor i gamla ”Janssons livs”.  

Svanberga

I Svanberga köptes det in mark och ett litet bostadsområde uppfördes och såldes. Under denna period inleddes också samarbete med Myresjöhus och HTH kök. Under ett par år byggdes flera hundra kök och badrum samt en del hus runt om i hela Roslagen.

  

 

Bältartorp

Efter byggnationerna i Svanberga köptes mark på Bältartorpsgatan nedanför Roslagsskolan i Norrtälje. På gammal kunglige mark uppfördes 2009-2011 8 nya hus samt renoverades ett gammalt hus. Fastigheternas kuperade mark medförde  företagets största utmaning men erbjöd också fantastiska möjligheter med trädgårdar i olika nivåer. Byggnationerna befinner sig i sitt slutskede och skall vara helt färdiga under 2011.

 

 

 

Källgränd

Till sommaren 2011 färdigställdes projekt Källgränd. Huset består av tre fantastiska lägenheter med mycket personlighet. En lägenhet på 4 rok i bottenvåningen, en med 3 ½ rok i etage samt en lägenhet med 2 rok. Eftersom byggnaden har ett känsligt läge i Norrtälje stad har stor vikt lagts vid att återskapa husets ursprungliga utseende men samtidigt med en touch av 2000 tal.

 

 

 

Glasmästaren

Efter projekt Källgränd och under hela 2012 har en byggnad med 20 lägenheter uppförts på Bolkavägen 9  i Norrtälje. Denna byggnation har inneburit mycket stor utmaning framförallt med grunden som grävts ur och förstärkts samt dessutom pålats och plintats. Ett omfattande jobb med utgrävning och transporter av sten och jordmassor till arbetsplatsen har också utförts. Endast logistiken med alla transporter har varit en utmaning. 

Mosebacke

Projektet efter Glasmästaren hette Mosebacke. Huset är platsbyggt med källaren i lättklinkerbetong, plattbärlag (betong) samt utfackningsväggar i trä. Fasaden är målad i järnvitriol och taket är bandtäckt plåt. Hela huset har golvvärme. Totalt är det 10 lägenheter i huset och garage i källarplan med plats för 5 bilar.

 

 

 

 

Anders är med i processen från början till slut. Först utses ett område som passar in i affärsiden med centrala lägenheter. Sedan utformar Anders tillsammans med arkitekt Olle Burman bostäder som smälter in i området. Väldigt mycket tid läggs på utformadet av varje enskild lägenhet. Genomtänkta lösningar och effektiva ytor som det slipas på ända fram till inflyttning. Utformningen diskuteras och utvecklas också ofta tillsammans med respektive förenings styrelse alternativt med köparen till lägenheten. Flera lägenheter på glasmästaren har ritats av köparen själv i samråd med Anders och Olle. Därefter upprättad kalkyler och beräknas byggkostnader varpå Anders utformar ekoplaner till bostadsrättsföreningen samt söker bygglov och startar förening. Allting granskas och avtal upprättas mellan entreprenörer, bolag och föreningar. Anders är själv kvalitetsansvarig men väljer ändå att anlita utomstående expert för uppdraget. Föreningens styrelse är hela tiden med i processen och arbetar aktivt tillsammans med besiktningsmän från varje skrå för att producera så bra bostäder som möjligt. BROVO förvaltning har som målsättning att klara byggtider med god marginal och utföra så prickfria besiktningar som möjligt. Det är ett kvalitetssäkringsarbete som hela tiden pågår och vi kan skryta med att vi sedan ett par år uppnår den målsättningen.

Vår målsättning är att skapa tysta, friska och vältempererade högkvalitativa lägenheter med låga avgifter som skall vara uthålliga och motsåndskraftiga även i sämre tider.