Slutförda Projekt

Bältartorp

Efter byggnationerna i Svanberga köptes mark på Bältartorpsgatan nedanför Roslagsskolan i Norrtälje. På gammal kunglige mark uppfördes 2009-2011 8 nya hus samt renoverades ett gammalt hus. Fastigheternas kuperade mark medförde  företagets största utmaning men erbjöd också fantastiska möjligheter med trädgårdar i olika nivåer.

Ritning fasad