Slutförda Projekt

Gamla Kvarn

Med alla dessa slevar i grytan köpte de 1997 sin första fastighet, vinden 7 (gamla kvarn) på Sveagatan/Grossgärdsgatan i Norrtälje. Ursprungligen tjänade fastigheten som kvarn  och förbipasserande berättade historier om ljudet av klappret från hästhovar från insidan av gården mot stenläggningen när hästtransporterna rullade in och ut med mjöl i lasten. Det var en utmanande byggnad som bestod i en del trä och en del tegel. Det beslutades att helt bibehålla tegeldelen och ombygga trädelen i stil med ett stuteri. En loftgång monterades på de gamla stolparna. Det finns inte 2 likadana lägenheter i det huset.