Slutförda Projekt

Glasmästaren

Efter projekt Källgränd och under hela 2012 har en byggnad med 20 lägenheter uppförts på Bolkavägen 9  i Norrtälje. Denna byggnation har inneburit mycket stor utmaning framförallt med grunden som grävts ur och förstärkts samt dessutom pålats och plintats. Ett omfattande jobb med utgrävning och transporter av sten och jordmassor till arbetsplatsen har också utförts. Endast logistiken med alla transporter har varit en utmaning.

Under huset finns ett parkeringsgarage med plats för bilar till samtliga 20 boende i föreningen.

Ritning nybyggnadskarta
Ritning bottenplan
Ritning plan 1
Ritning vind