Slutförda Projekt

Källgränd

Till sommaren 2011 färdigställdes projekt Källgränd. Huset består av tre fantastiska lägenheter med mycket personlighet. En lägenhet på 4 rok i bottenvåningen, en med 3 ½ rok i etage samt en lägenhet med 2 rok. Eftersom byggnaden har ett känsligt läge i Norrtälje stad har stor vikt lagts vid att återskapa husets ursprungliga utseende men samtidigt med en touch av 2000 tal.

Ursprungligen var byggnaden vit men har under lång tid på 1900 talet varit faluröd. En ljus kulör med gröna knutar och foder blev resultatet efter renoveringen. Fönstren har också fått sin ursprungliga form och utseende. Vidare har huset försetts med bergvärme och värmeåtervinnande ventilation.

Bygglovsritning
Situationsplan