Slutförda Projekt

Svärdet

Anders fortsatte i egen regi och byggde några exklusiva lägenheter samt spaavdelning och kontor i gamla ”Janssons livs”.