Slutförda Projekt

Svanberga

I Svanberga köptes det in mark och ett litet bostadsområde uppfördes och såldes.